CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Hide details for 20062006
Show details for 12/200612/2006
Show details for 11/200611/2006
Show details for 10/200610/2006
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Show details for 7/20067/2006
Show details for 6/20066/2006
Hide details for 5/20065/2006
25/2006/QĐ-UBND31/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
24/2006/QĐ-UBND29/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng các hạng mục, công trình thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình.
23/2006/QĐ-UBND29/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung tỉnh Quảng Bình.
22/2006/QĐ-UBND12/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng Quảng Bình.
21/2006/QĐ-UBND12/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình.
20/2006/QĐ-UBND10/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật.
19/2006/QĐ-UBND05/05/2006Attachment IconQuyết định về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18/2006/QĐ-UBND04/05/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế Quảng Bình.
17/2006/CT-UBND04/05/2006Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước.
16/2006/CT-UBND04/05/2006Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác đo đạc, lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Show details for 4/20064/2006
Show details for 3/20063/2006
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)