CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Hide details for 8/20048/2004
46/2004/QĐ-UB30/08/2004Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng xét duyệt để phân định 3 khu vực vùng dân tộc-miền núi tỉnh Quảng Bình.
45/2004/QĐ-UB30/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định đối tượng, hình thức tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nhân sách Nhà nước giao hàng năm.
44/2004/QĐ-UB30/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh.
43/2004/QĐ-UB26/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành mức thu phí quản lý và thẩm tra, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.
42/2004/QĐ-UB25/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xây dựng.
41/2004/QĐ-UB23/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo.
40/2004/QĐ-UB20/08/2004Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.
39/2004/QĐ-UB19/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Bản quy định quản lý và sử dụng Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm.
38/2004/QĐ-UB19/08/2004Attachment IconQuyết định thành lập Khoa Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.
37/2004/QĐ-UB09/08/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình.
1032/TB-UB09/08/2004Attachment IconThông báo về việc phân công thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
25/2004/CT-UB03/08/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, Trung tâm Thương mại.
36/2004/QĐ-UB02/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004-2009.
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)