CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Hide details for 3/20033/2003
6/2003/CT-UB19/03/2003Attachment IconChỉ thị về việc điều tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại hình doanh nghiệp.
544/QĐ-UB14/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
543/QĐ-UB14/03/2003Attachment IconQuyết định thưởng tiền kèm theo các hình thức khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.
532/QĐ-UB12/03/2003Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch xuất khẩu năm 2003.
509/QĐ-UB10/03/2003Attachment IconQuyết định trích từ nguồn chi khác thuộc ngân sách tỉnh năm 2003, để cấp hỗ trợ cho Ban liên lạc Trường chính trị, Ban B tỉnh Quảng Bình,tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống.
8/2003/QĐ-UB07/03/2003Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đế năm 2005 và định hướng đến năm 2010
501/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích Công ty xổ số kiến thiết và Phân hội nhiếp ảnh năm 2002.
500/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình.
499/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Sở địa chính Quảng Bình.
498/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình.
7/2003/QĐ-UB05/03/2003Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007
6/2003/QĐ-UB01/03/2003Attachment IconVề việc chuyển doanh nghiệp nhà nước: Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới, thuộc công ty xuất nhập khẩu Quảng Bình thành công ty cổ phần
Show details for 2/20032/2003
Show details for 1/20031/2003
Show details for 20022002


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)