CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Hide details for 8/20038/2003
37/2003/QĐ-UB26/08/2003Attachment IconVề việc Ban hành Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chi tiêu ngân sách trong các lĩnh vực
36/2003/QĐ-UB25/08/2003Attachment IconVề việc Ban hành quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh
35/2003/CT-UB16/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP Ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
34/2003/CT-UB14/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức tổng kết công tác tiếp dân năm 2000-2003.
33/2003/CT-UB14/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng nước tiết kiệm trong mùa hạn hán.
32/2003/CT-UB13/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện.
35/2003/QĐ-UB12/08/2003Attachment IconVề việc Ban hành quy định về quản lý, phát hành, cấp biển cho phép xe cơ giới đi trên đe và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh
31/2003/CT-UB11/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý nguyên liệu thuỷ sản xuất khẩu.
34/2003/QĐ-UB07/08/2003Attachment IconVề việc ban hành Quy định khuyến khích và ưu đãi đầu
tư áp dụng trên địa bàn tỉnh
33/2003/QĐ-UB06/08/2003Attachment IconVề việc Thành lập sở Tài nguyên và môi trường
30/2003/CT-UB06/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc sơ kết 5 năm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành (1999 - 2003).
29/2003/CT-UB06/08/2003Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
32/2003/QĐ-UB05/08/2003Attachment IconVề việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
31/2003/QĐ-UB05/08/2003Attachment IconVề việc Thành lập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Quảng Bình
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Show details for 3/20033/2003
Show details for 2/20032/2003


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)