CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Hide details for 19951995
Show details for 12/199512/1995
Show details for 11/199511/1995
Show details for 10/199510/1995
Show details for 9/19959/1995
Show details for 8/19958/1995
Show details for 7/19957/1995
Show details for 6/19956/1995
Show details for 5/19955/1995
Hide details for 4/19954/1995
23/CT-UB24/04/95Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách cho hộ sản xuất vay vốn.
20/CT-UB24/04/95Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện chương trình 327-TTg.
19/CT-UB14/04/95Attachment IconChỉ thị về việc quản lý nguồn nguyên liệu thủy sản xuất khẩu.
17/CT-UB10/04/95Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
15/CT-UB10/04/95Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng tại thị xã Đồng Hới.
14/CT-UB08/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức khai thác, chế biến lưu thông lâm sản xuất khẩu
13/CT-UB07/04/95Attachment IconChỉ thị về việc triển khai chủ trương cho vay ưu đãi đối với các hộ nghèo ở vùng nông thôn.
12/CT-UB03/04/95Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, xử lý nợ giai đoạn II.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)