CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 3/20073/2007
6/CT-UBND19/03/2007Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 45 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (ngày 20/7/1962 - 20/7/2007)
8/2007/QĐ-UBND16/03/2007Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7/2007/QĐ-UBND12/03/2007Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tạm thời về công tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6/2007/QĐ-UBND07/03/2007Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình.
5/CT-UBND05/03/2007Attachment IconChỉ thị về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo của tỉnh
5/2007/QĐ-UBND01/03/2007Attachment IconQuyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Bản phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh.
Hide details for 2/20072/2007
4/CT-UBND15/02/2007Attachment IconChỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII.
4/2007/QĐ-UBND14/02/2007Attachment IconQuyết định Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3/2007/QĐ-UBND05/02/2007Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành, UBND thành phố Đồng Hới, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án.
Hide details for 1/20071/2007
2/2007/QĐ-UBND31/01/2007Attachment IconQuyết định ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà.
3/CT-UBND18/01/2007Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
1/2007/QĐ-UBND15/01/2007Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.
57/TB-UBND12/01/2007Attachment IconThông báo về việc bổ sung điều chỉnh phân công thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 – 2009.
2/CT-UBND12/01/2007Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007.
1/CT-UBND11/01/2007Attachment IconChỉ thị về tăng cường công tác tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn
Hide details for 20062006
Hide details for 12/200612/2006
63/2006/QĐ-UBND29/12/2006Attachment IconQuyết định về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007.
62/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh.
61/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định về việc bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới một số mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
60/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
59/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
58/2006/QĐ-UBND25/12/2006Attachment IconV/v Ban hành Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình
57/2006/QĐ-UBND21/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
56/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định về việc "Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho các Doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố"
55/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.
54/2006/QĐ-UBND18/12/2006Attachment IconQuyết định ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)