CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20068/2006
Show details for 7/20067/2006
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Hide details for 4/20064/2006
17/2006/QĐ-UBND28/04/2006Attachment IconQuyết định ban hành bổ sung Bảng giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
16/2006/QĐ-UBND14/04/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
13/2006/CT-UBND14/04/2006Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.
15/2006/QĐ-UBND06/04/2006Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.
14/2006/QĐ-UBND05/04/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào.
13/2006/QĐ-UBND03/04/2006Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi lịch tiếp công dân tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB.
12/2006/QĐ-UBND03/04/2006Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.
12/2006/CT-UBND03/04/2006Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.
11/2006/QĐ-UBND03/04/2006Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động về công tác Gia đình giai đoạn 2006-2010.
Show details for 3/20063/2006
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)