CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20062006
Show details for 12/200612/2006
Show details for 11/200611/2006
Show details for 10/200610/2006
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Show details for 7/20067/2006
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Show details for 4/20064/2006
Hide details for 3/20063/2006
10/2006/QĐ-UBND29/03/2006Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Bình thành Đoàn Nghệ thuật truyền thống.
10/2006/CT-UBND29/03/2006Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ Quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng.
9/2006/CT-UBND27/03/2006Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy.
9/2006/QĐ-UBND23/03/2006Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
8/2006/QĐ-UBND23/03/2006Attachment IconQuyết định về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7/2006/QĐ-UBND20/03/2006Attachment IconQuyết định ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 21/7/2005 của Thường vụ Tỉnh ủy về "Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
7/2006/CT-UBND13/03/2006Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.
6/2006/QĐ-UBND13/03/2006Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
674/QĐ-UBND10/03/2006Attachment IconQuyết định V/v Thành lập Tạp chí Văn hóa Quảng Bình trên cơ sở Đặc san Văn hóa
5/2006/QĐ-UBND09/03/2006Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2006-2010.
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)