CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Show details for 11/200511/2005
Show details for 10/200510/2005
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Hide details for 7/20057/2005
39/2005/QĐ-UBND30/07/2005Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu đã được quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh.
38/2005/QĐ-UBND28/07/2005Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
37/2005/QĐ-UBND28/07/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2010.
27/2005/CT-UBND27/07/2005Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong Thập niên chất lượng lần thứ 2 (2006-2015).
36/2005/QĐ-UBND25/07/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định giá dịch vụ hoạt động công chứng, chứng thực.
22/2005/CT-UBND20/07/2005Attachment IconChỉ thị về việc "Đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2005"
35/2005/QĐ-UBND07/07/2005Attachment IconQuyết định về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn.
34/2005/QĐ-UBND07/07/2005Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010.
33/2005/QĐ-UBND01/07/2005Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình.
32/2005/QĐ-UBND01/07/2005Attachment IconQuyết định về việc cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp trẻ Quảng Bình.
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Show details for 3/20053/2005
Show details for 2/20052/2005
Show details for 1/20051/2005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)