CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Hide details for 2/20042/2004
11/2004/QĐ-UB26/02/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình Giai đoạn 2003 - 2005.
7/2004/CT-UB20/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc Tổ chức Tuần lễ an toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 6 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 năm 2004.
10/2004/QĐ-UB19/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Lệ Thuỷ.
9/2004/QĐ-UB18/02/2004Attachment IconQuyết định phân cấp cho UBND các huyện và thị xã Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng.
6/2004/CT-UB12/02/2004Attachment IconChỉ thị về một số biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân và hè Thu năm 2004.
5/2004/CT-UB11/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.
8/2004/QĐ-UB09/02/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường.
7/2004/QĐ-UB03/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.
6/2004/QĐ-UB02/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gà.
4/2004/CT-UB02/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)