CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Show details for 11/200211/2002
Show details for 10/200210/2002
Show details for 9/20029/2002
Show details for 8/20028/2002
Show details for 7/20027/2002
Show details for 6/20026/2002
Show details for 5/20025/2002
Show details for 4/20024/2002
Hide details for 3/20023/2002
26/2002/QĐ-UB25/03/2002Attachment IconQuyết định thành lập Công ty lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình.
25/2002/QĐ-UB25/03/2002Attachment IconQuyết định về việc giao chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị năm 2002.
10/2002/CT-UB25/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa Đông xuân 2001-2002.
24/2002/QĐ-UB20/03/2002Attachment Icon Quyết định thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình.
23/2002/QĐ-UB15/03/2002Attachment IconQuyết định thành lập và ban hành bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Bình.
22/2002/QĐ-UB15/03/2002Attachment IconQuyết định thành lập và ban hành bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình.
21/2002/QĐ-UB13/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy biên chế của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
20/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Lệ Thuỷ.
19/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Bố Trạch.
18/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế thị xã Đồng Hới.
17/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế huyện Quảng Ninh.
16/2002/QĐ-UB12/03/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức tinh giản biên chế huyện Quảng Trạch.
15/2002/QĐ-UB11/03/2002Attachment IconQuyết định phê chuẩn bản quy chế hoạt động của Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình.
9/2002/CT-UB08/03/2002Attachment IconChỉ thị về việc phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy năm 2002.
14/2002/QĐ-UB08/03/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Giao thông - Vận tải.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)