CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 2/20052/2005
Hide details for 1/20051/2005
4/2005/CT-UB31/01/2005Attachment IconVề việc tăng cường quản lý giá trong dịp Tết Nguyên đán Át Dậu.
6/2005/QĐ-UB25/01/2005Attachment IconQuyết định việc quy định giá các loại đất.
5/2005/QĐ-UB18/01/2005Attachment IconQuyết định phê duyệt phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Du lịch Quảng Bình thành Công ty cổ phần Du lịch Quảng Bình.
4/2005/QĐ-UB18/01/2005Attachment IconQuyết định ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình.
3/2005/QĐ-UB14/01/2005Attachment IconQuyết định áp dụng cơ chế “một cửa” tại UBND các huyện, thành phố.
3/2005/CT-UB14/01/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu năm 2005.
2/2005/CT-UB14/01/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức phát động phòng trào trồng cây nhân dịp Tết Ất Dậu - năm 2005.
1/2005/CT-UB12/01/2005Attachment IconChỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
2/2005/QĐ-UB10/01/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ tỉnh Quảng Bình.
1/2005/QĐ-UB05/01/2005Attachment IconQuyết định giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ công trình đường từ QL1A vào Cảng Hòn La và hệ thống điện chiếu sáng dự án Cầu Nhật Lệ.
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Hide details for 1/20041/2004
3/2004/CT-UB30/01/2004Attachment IconChỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gà.
2/2004/CT-UB29/01/2004Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô (Triển khai chỉ thị số 01/2004/ CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ).
5/2004/QĐ-UB07/01/2004Attachment IconQuyết định đổi tên Ban tổ chức Chính quyền tỉnh thành Sở nội vụ Quảng Bình và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sở.
1/2004/CT-UB07/01/2004Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức phát động phong trào trồng cây Tết Giáp Thân - năm 2004.
4/2004/QĐ-UB06/01/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)