CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Hide details for 9/20049/2004
67/2004/QĐ-UB30/09/2004Attachment IconQuyết dịnh ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.
66/2004/QĐ-UB27/09/2004Attachment IconQuyết định về việc xếp hạng di tích.
65/2004/QĐ-UB27/09/2004Attachment IconQuyết dịnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Thể dục Thể thao.
64/2004/QĐ-UB25/09/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Quảng Bình thành công ty cổ phần tư vấn xây dựng thuỷ lợi Quảng Bình.
63/2004/QĐ-UB20/09/2004Attachment IconQuyết định quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình.
62/2004/QĐ-UB20/09/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
61/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Tài chính.
60/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê huyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
59/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê huyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa" của Sở Thương mại và Du lịch.
58/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Giao thông - Vận tải.
57/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa" của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
56/2004/QĐ-UB14/09/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức, bộ máy và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.
55/2004/QĐ-UB13/09/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
54/2004/QĐ-UB09/09/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty sách & Thiết bị trường học Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị trường học Quảng Bình.
53/2004/QĐ-UB08/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường.
52/2004/QĐ-UB08/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Khoa học và Công nghệ.
51/2004/QĐ-UB08/09/2004Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình.
50/2004/QĐ-UB06/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Y tế.
49/2004/QĐ-UB06/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
48/2004/QĐ-UB06/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo.
47/2004/QĐ-UB01/09/2004Attachment IconQuyết định thành lập Thanh tra Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Bình.
Show details for 8/20048/2004


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)