CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Hide details for 3/20033/2003
6/2003/CT-UB19/03/2003Attachment IconChỉ thị về việc điều tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại hình doanh nghiệp.
544/QĐ-UB14/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
543/QĐ-UB14/03/2003Attachment IconQuyết định thưởng tiền kèm theo các hình thức khen thưởng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng; Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.
532/QĐ-UB12/03/2003Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch xuất khẩu năm 2003.
509/QĐ-UB10/03/2003Attachment IconQuyết định trích từ nguồn chi khác thuộc ngân sách tỉnh năm 2003, để cấp hỗ trợ cho Ban liên lạc Trường chính trị, Ban B tỉnh Quảng Bình,tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống.
8/2003/QĐ-UB07/03/2003Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đế năm 2005 và định hướng đến năm 2010
501/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích Công ty xổ số kiến thiết và Phân hội nhiếp ảnh năm 2002.
500/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình.
499/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Sở địa chính Quảng Bình.
498/QĐ-UB06/03/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình.
7/2003/QĐ-UB05/03/2003Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007
6/2003/QĐ-UB01/03/2003Attachment IconVề việc chuyển doanh nghiệp nhà nước: Xí nghiệp Đông lạnh Đồng Hới, thuộc công ty xuất nhập khẩu Quảng Bình thành công ty cổ phần
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)