CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Hide details for 12/200112/2001
45/2001/QĐ-UB29/12/2001Attachment IconQuyết định tiếp nhận Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trực thuộc Bộ Y tế Về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quản lý.
44/2001/QĐ-UB26/12/2001Attachment IconQuyết định ban hành quy định (tạm thời) về việc quản lý xe vận tải nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
38/2001/CT-UB25/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo.
43/2001/QĐ-UB19/12/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nuôi và chế biến Thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh.
37/2001/CT-UB18/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2002.
42/2001/QĐ-UB13/12/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 – 2005.
41/2001/QĐ-UB13/12/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2005.
36/2001/CT-UB13/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.
40/2001/QĐ-UB10/12/2001Attachment Iconban hành quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ,
khuyến khích phát triển xuất khẩu – phát triển du lịch giai đoạn 2001-2005
39/2001/QĐ-UB10/12/2001Attachment IconQuyết định ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi và chế biến thuỷ sản xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2005.
38/2001/QĐ-UB07/12/2001Attachment IconQuyết định ban hành Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn.
35/2001/CT-UB06/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
34/2001/CT-UB05/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc tập trung thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
Show details for 11/200111/2001
Show details for 10/200110/2001
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)