CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Show details for 11/200111/2001
Hide details for 10/200110/2001
32/2001/QĐ-UB24/10/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt chiến lược dân số Quảng Bình Giai đoạn 2001- 2010.
31/2001/QĐ-UB24/10/2001Attachment IconQuyết định thành lập Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh.
30/2001/QĐ-UB23/10/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình
29/2001/QĐ-UB22/10/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình.
32/2001/CT-UB09/10/2001Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý thu, nộp và chống thất thu ngân sách Nhà nước các tháng cuối năm 2001.
31/2001/CT-UB05/10/2001Attachment IconChỉ thị về việc quản lý hoạt động đối với các loại xe tự lắp ráp (xe công nông) trên địa bàn toàn tỉnh.
30/2001/CT-UB01/10/2001Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
28/2001/QĐ-UB01/10/2001Attachment IconQuyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Điện tử tổng hợp Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001
Show details for 1/20011/2001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)