CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 2/20052/2005
5/2005/CT-UB18/02/2005Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng.
8/2005/QĐ-UB15/02/2005Attachment IconQuyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 83/2004/QĐ-UB thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh.
7/2005/QĐ-UB03/02/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lý, điều động, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Hide details for 1/20051/2005
4/2005/CT-UB31/01/2005Attachment IconVề việc tăng cường quản lý giá trong dịp Tết Nguyên đán Át Dậu.
6/2005/QĐ-UB25/01/2005Attachment IconQuyết định việc quy định giá các loại đất.
5/2005/QĐ-UB18/01/2005Attachment IconQuyết định phê duyệt phương án và chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Du lịch Quảng Bình thành Công ty cổ phần Du lịch Quảng Bình.
4/2005/QĐ-UB18/01/2005Attachment IconQuyết định ban hành bản Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình.
3/2005/QĐ-UB14/01/2005Attachment IconQuyết định áp dụng cơ chế “một cửa” tại UBND các huyện, thành phố.
3/2005/CT-UB14/01/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu năm 2005.
2/2005/CT-UB14/01/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức phát động phòng trào trồng cây nhân dịp Tết Ất Dậu - năm 2005.
1/2005/CT-UB12/01/2005Attachment IconChỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
2/2005/QĐ-UB10/01/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc bộ tỉnh Quảng Bình.
1/2005/QĐ-UB05/01/2005Attachment IconQuyết định giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ công trình đường từ QL1A vào Cảng Hòn La và hệ thống điện chiếu sáng dự án Cầu Nhật Lệ.
Hide details for 20042004
Hide details for 12/200412/2004
99/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thương mại Miền núi Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Thương mại - Công nghiệp Quảng Bình.
97/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cho các xã, phường, thị trấn.
96/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp Lâm sản và kinh doanh tổng hợp Đồng Hới thuộc Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Lâm sản và Thương mại Quảng Bình.
95/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lâm sản Đồng Hới thuộc Công ty Lâm công nghiệp Long Đại thành Công ty Cổ phần chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp Quảng Bình.
94/2004/QĐ-UB30/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Dược phẩm Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.
93/2004/QĐ-UB23/12/2004Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu dự toán thu cho các doanh nghiệp và đơn vị thuộc tỉnh quản lý; dự toán thu, chi và mức bổ sung cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố; phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2005 cho các ngành và các đơn vị.
92/2004/QĐ-UB23/12/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
91/2004/QĐ-UB21/12/2004Attachment IconQuyết định đổi tên Công ty Cao su Lệ Ninh thành Công ty Lệ Ninh.
21/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về nhiệm vụ năm 2005.
20/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2005.
19/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2005 tỉnh Quảng Bình.
18/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn và quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Bình.
90/2004/QĐ-UB16/12/2004Attachment IconQuyết định ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đất ở Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)