CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 11/200611/2006
Hide details for 10/200610/2006
32/2006/CT-UBND13/10/2006Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
45/2006/QĐ-UBND11/10/2006Attachment IconQuyết định về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
44/2006/QĐ-UBND11/10/2006Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
43/2006/QĐ-UBND06/10/2006Attachment IconQuyết định ban hành quy định chính sách khuyến khích phát triển thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
42/2006/QĐ-UBND06/10/2006Attachment IconQuyết định về việc tạm thời không áp dụng đơn giá thuê đất tăng thêm trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình.
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Show details for 7/20067/2006
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Show details for 4/20064/2006
Show details for 3/20063/2006
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Show details for 11/200211/2002
Hide details for 10/200210/2002
32/2002/CT-UB29/10/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý đất đai tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu du lịch.
68/2002/QĐ-UB28/10/2002Attachment IconQuyết định Thành lập Ban chỉ đạo củng cố và phát triển cao su của tỉnh.
67/2002/QĐ-UB24/10/2002Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.
31/2002/CT-UB21/10/2002Attachment IconChỉ thị về việc bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh.
66/2002/QĐ-UB19/10/2002Attachment IconQuyết định Thành lập Trung tâm phòng chống Sốt rét - Bướu cổ tỉnh.
65/2002/QĐ-UB19/10/2002Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh.
30/2002/CT-UB17/10/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức triển khai "Chiến dịch Quốc gia tiêm vaccin phòng bệnh Sởi mũi 2" cho trẻ em từ 9 tháng đến 10 tuổi trong quý I/2003.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)