CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 11/200611/2006
Show details for 10/200610/2006
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Hide details for 7/20067/2006
54/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2006
53/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006
52/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình
giai đoạn 2006-2010
51/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh
50/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009
49/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009
48/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản
47/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015
46/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương
giai đoạn 2007-2010 tỉnh Quảng Bình
45/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc quy định thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
23/2006/CT-UBND06/07/2006Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
22/2006/CT-UBND05/07/2006Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
32/2006/QĐ-UBND04/07/2006Attachment IconQuyết định ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
21/2006/CT-UBND03/07/2006Attachment IconChỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng.
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Show details for 4/20064/2006
Show details for 3/20063/2006
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)