CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 1/20231/2023
3/2023/QĐ-UBND17/01/2023Attachment IconQuyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
91/QĐ-UBND16/01/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2023
81/QĐ-UBND13/01/2023Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2023
68/QĐ-UBND13/01/2023Attachment IconQuyết định phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2/2023/QĐ-UBND12/01/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
50/QĐ-UBND11/01/2023Attachment IconQuyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
43/QĐ-UBND10/01/2023Attachment IconQuyết định công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Quý IV năm 2022
1/2023/QĐ-UBND09/01/2023Attachment IconĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu (Kính nhờ VT nhận lại bản này do thiếu ngày có hiệu lực)
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
/01/01/2023
2/2023/QĐ-UBND01/01/2023Attachment Icon QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu (Kính nhờ VT nhận lại bản này do thiếu ngày có hiệu lực)
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)