CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Hide details for 12/200412/2004
99/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Thương mại Miền núi Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Thương mại - Công nghiệp Quảng Bình.
97/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ không chuyên trách cho các xã, phường, thị trấn.
96/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp Lâm sản và kinh doanh tổng hợp Đồng Hới thuộc Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Lâm sản và Thương mại Quảng Bình.
95/2004/QĐ-UB31/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lâm sản Đồng Hới thuộc Công ty Lâm công nghiệp Long Đại thành Công ty Cổ phần chế biến lâm sản và kinh doanh tổng hợp Quảng Bình.
94/2004/QĐ-UB30/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Dược phẩm Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.
93/2004/QĐ-UB23/12/2004Attachment IconQuyết định giao chỉ tiêu dự toán thu cho các doanh nghiệp và đơn vị thuộc tỉnh quản lý; dự toán thu, chi và mức bổ sung cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố; phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2005 cho các ngành và các đơn vị.
92/2004/QĐ-UB23/12/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
91/2004/QĐ-UB21/12/2004Attachment IconQuyết định đổi tên Công ty Cao su Lệ Ninh thành Công ty Lệ Ninh.
21/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về nhiệm vụ năm 2005.
20/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2005.
19/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2005 tỉnh Quảng Bình.
18/2004/NQ/HĐND18/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn và quyết định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Bình.
90/2004/QĐ-UB16/12/2004Attachment IconQuyết định ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đất ở Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình.
28/2004/CT-UB16/12/2004Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác hoà giải ở các cơ sỏ trên địa bàn tỉnh.
16/2004/NQ/HĐND16/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2005.
15/2004/NQ/HĐND16/12/2004Attachment IconNghị quyết của HĐND về quy định số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
89/2004/QĐ-UB15/12/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty tư vấn xây dưng Giao thông Quảng Bình thành Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Quảng Bình.
88/2004/QĐ-UB13/12/2004Attachment IconQuyết định áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, phường, thị trấn.
87/2004/QĐ-UB09/12/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Phương án hoạt động kinh doanh theo mô hình thị trường chung khu vực miền Trung của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Quảng Bình.
86/2004/QĐ-UB07/12/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật phá sản năm 2004.
85/2004/QĐ-UB07/12/2004Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004.
27/2004/CT-UB06/12/2004Attachment IconChỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2005.
84/2004/QĐ-UB03/12/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy của Sở Công nghiệp.
83/2004/QĐ-UB01/12/2004Attachment IconQuyết định thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh.
82/2004/QĐ-UB01/12/2004Attachment IconQuyết định thành lập Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Quảng Bình.
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)