CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Hide details for 11/200411/2004
81/2004/QĐ-UB19/11/2004Attachment IconQuyết định thành lập Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
26/2004/CT-UB15/11/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.
80/2004/QĐ-UB08/11/2004Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.
79/2004/QĐ-UB05/11/2004Attachment IconQuyết định thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.
78/2004/QĐ-UB05/11/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình.
77/2004/QĐ-UB03/11/2004Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ tỉnh Quảng Bình.
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)