CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Hide details for 8/20048/2004
46/2004/QĐ-UB30/08/2004Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng xét duyệt để phân định 3 khu vực vùng dân tộc-miền núi tỉnh Quảng Bình.
45/2004/QĐ-UB30/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định đối tượng, hình thức tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nhân sách Nhà nước giao hàng năm.
44/2004/QĐ-UB30/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy định khuyến khích và ưu đãi đầu tư áp dụng tại tỉnh.
43/2004/QĐ-UB26/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành mức thu phí quản lý và thẩm tra, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.
42/2004/QĐ-UB25/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xây dựng.
41/2004/QĐ-UB23/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo.
40/2004/QĐ-UB20/08/2004Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ.
39/2004/QĐ-UB19/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Bản quy định quản lý và sử dụng Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm.
38/2004/QĐ-UB19/08/2004Attachment IconQuyết định thành lập Khoa Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.
37/2004/QĐ-UB09/08/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình.
1032/TB-UB09/08/2004Attachment IconThông báo về việc phân công thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
25/2004/CT-UB03/08/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, Trung tâm Thương mại.
36/2004/QĐ-UB02/08/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004-2009.
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)