CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Hide details for 5/20045/2004
23/2004/QĐ-UB28/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2004 -2010.
22/2004/QĐ-UB25/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên giới Quốc gia.
21/2004/QĐ-UB17/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn , tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Xây dựng.
16/2004/CT-UB17/05/2004Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện NQ 13/ NQ - CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông.
20/2004/QĐ-UB14/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
15/2004/CT-UB11/05/2004Attachment IconChỉ thị về việc nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
19/2004/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Nhà văn hoá làng, thôn, bản, khu phố.
18/2004/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận Đơn vị Văn hoá cấp tỉnh.
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)