CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Hide details for 6/20036/2003
25/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản từ Sở công nghiệp sang Sở Địa chính
24/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản từ Sở công nghiệp sang Sở Địa chính
23/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về Lĩnh vực Môi trường từ sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường sang
Sở Địa chính và đổi tên sở
22/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc bổ sung, điều chỉnh số lượng cán bộ của các ã mới thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính
23/2003/CT-UB26/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2004.
22/2003/CT-UB24/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc soạn thảo văn kiện Kế hoạch động viên Quân đội.
21/2003/QĐ-UB24/06/2003Attachment IconVề việc Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học, Công nghệ Quảng Bình
20/2003/QĐ-UB24/06/2003Attachment IconVề việc ban hành bản quy định giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
19/2003/QĐ-UB20/06/2003Attachment IconVề việc ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình
18/2003/QĐ-UB20/06/2003Attachment IconVề việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Thể dục Thể thao
1488/QĐ-UB17/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Báo Quảng Bình.
1487/QĐ-UB17/06/2003Attachment Iconkhen thưởng thành tích trong Quyết định thực hiện chỉ thị 35/CT-TW về đổi mới công tác TĐ-KT trong giai đoạn mới.
21/2003/CT-UB16/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xuất khẩu
6 tháng cuối năm 2003.
20/2003/CT-UB16/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế năm 2003.
1440/QĐ-UB12/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích chữa cháy rừng tháng 4 năm 2003.
1400/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích trong đợt xổ số kiến thiết xoá mái tranh cho hộ nghèo.
1399/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích trong đợt vận động mua công trái giáo dục.
1387/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích hoạt động công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (1993 - 2003)
1339/QĐ-UB05/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (1999 - 2002).
1310/QĐ-UB03/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm (1999 - 2003).


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)