CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Show details for 11/200211/2002
Show details for 10/200210/2002
Show details for 9/20029/2002
Show details for 8/20028/2002
Hide details for 7/20027/2002
53/2002/QĐ-UB31/07/2002Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Y tế.
27/2002/CT-UB15/07/2002Attachment IconChỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003.
52/2002/QĐ-UB08/07/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt phương án đổi mới tổ chức quản lý cao su tiểu điền - Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp.
26/2002/CT-UB03/07/2002Attachment IconChỉ thị về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002.
51/2002/QĐ-UB01/07/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2002 - 2005.
Show details for 6/20026/2002
Show details for 5/20025/2002
Show details for 4/20024/2002
Show details for 3/20023/2002
Show details for 2/20022/2002
Show details for 1/20021/2002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)