CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Show details for 11/200211/2002
Show details for 10/200210/2002
Show details for 9/20029/2002
Show details for 8/20028/2002
Show details for 7/20027/2002
Show details for 6/20026/2002
Hide details for 5/20025/2002
23/2002/CT-UB17/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày môi trường thế giới (5-6-2002).
22/2002/CT-UB16/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo bầu cử ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Đồng Hới.
44/2002/QĐ-UB13/05/2002Attachment IconQuyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Khu dịch vụ hậu cần và neo đậu trú bão cho các tàu thuyền nghề cá Hòn La - tỉnh Quảng Bình" .
43/2002/QĐ-UB12/05/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2001- 2005.
42/2002/QĐ-UB12/05/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
21/2002/CT-UB09/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-Cp ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.
20/2002/CT-UB09/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2002.
41/2002/QĐ-UB07/05/2002Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch.
19/2002/CT-UB03/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học.
18/2002/CT-UB02/05/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002.
Show details for 4/20024/2002
Show details for 3/20023/2002
Show details for 2/20022/2002
Show details for 1/20021/2002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)