CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Show details for 11/200211/2002
Show details for 10/200210/2002
Show details for 9/20029/2002
Show details for 8/20028/2002
Show details for 7/20027/2002
Show details for 6/20026/2002
Show details for 5/20025/2002
Hide details for 4/20024/2002
40/2002/QĐ-UB26/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm khuyến công.
39/2002/QĐ-UB26/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập Trường dạy nghề Quảng Bình.
38/2002/QĐ-UB25/04/2002Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
37/2002/QĐ-UB24/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 tỉnh Quảng Bình.
36/2002/QĐ-UB24/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ1999 - 2004.
17/2002/CT-UB24/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002.
16/2002/CT-UB23/04/2002Attachment IconVề việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
15/2002/CT-UB23/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức diễn tập thị xã Đồng Hới.
34/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Thanh tra tỉnh.
33/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng Vốn khuyến công.
32/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
31/2002/QĐ-UB17/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục - Đào tạo.
13/2002/CT-UB15/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2001-2002.
12/2002/CT-UB15/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định 149/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng của các Ngân hàng Thương mại.
30/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
29/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Tài chính - Vật giá.
28/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2001 -2005 tỉnh Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)