CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Hide details for 12/200012/2000
47/2000/CT-UB30/12/2000Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức đón tết Tân tỵ năm 2001.
3429/QĐ-UB30/12/2000Attachment IconQuyết định quy định giá thu gom rác thải tại địa bàn thị xã Đồng Hới và thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch.
3228/QĐ-UB30/12/2000Attachment IconQuyết định một số chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2001.
3416/QĐ-UB29/12/2000Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Hội đồng xét duyệt vay vốn làm nhà ở tỉnh Quảng Bình.
3412/QĐ-UB29/12/2000Attachment IconQuyết định quy định giá lưới điện trung áp nông thôn để bàn giao cho ngành điện quản lý.
3411/QĐ-UB29/12/2000Attachment IconQuyết định quy định giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.
3407/QĐ-UB29/12/2000Attachment IconQuyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình.
46/2000/CT-UB28/12/2000Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05/CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo các loại.
37/2000/QĐ-UB26/12/2000Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Đồng Hới thời kỳ 2001-2010.
3304/QĐ-UB26/12/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh vốn 1 số công trình XDCB năm 2000 lần II.
36/2000/QĐ-UB22/12/2000Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Quảng Trạch thời kỳ 2001-2010.
3237/QĐ-UB22/12/2000Attachment IconQuyết định đăng ký di tích lịch sử: Trận địa pháo đại đội nữ dân quân Ngư Thuỷ thuộc xã Hải Thuỷ - huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình.
35/2000/QĐ-UB18/12/2000Attachment IconQuyết định giải thể các Ban chỉ đạo, các tổ chức Tư vấn phối hợp liên ngành.
3029/a QĐ-UB12/12/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch di, dãn dân KTM năm 2000( Tại phụ lục II Quyết định số 351/QĐ-UB ngày 13/3/2000 của UBND tỉnh).
34/2000/QĐ-UB11/12/2000Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2001-2010.
33/2000/QĐ-UB07/12/2000Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định giá các loại tài sản trên đất để đền bù thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Show details for 7/20007/2000
Show details for 6/20006/2000
Show details for 5/20005/2000


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)