CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Hide details for 19981998
Show details for 12/199812/1998
Show details for 11/199811/1998
Show details for 10/199810/1998
Show details for 9/19989/1998
Show details for 8/19988/1998
Show details for 7/19987/1998
Show details for 6/19986/1998
Show details for 5/19985/1998
Show details for 4/19984/1998
Hide details for 3/19983/1998
283/QĐ-UB30/03/98Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng.
279/QĐ-UB28/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp Công ty Điện ảnh Quảng Bình.
262/QĐ-UB25/03/98Attachment IconQuyết định về việc Quy định mức thuế sát sinh lợn sữa.
241/QĐ-UB19/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Xí nghiệp In Quảng Bình.
9/1998/CT-UB14/03/98Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại.
8/1998/CT-UB14/03/98Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
191/QĐ-UB09/03/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng thiết bị khảo sát địa hình và thiết bị thí nghiệm đất của dự án ARCD.
7/1998/CT-UB07/03/98Attachment IconChỉ thị về việc chủ động phòng chóng cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy.
6/1998/CT-UB07/03/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
186/QĐ-UB07/03/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế các đoàn tỉnh Quảng Bình ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào tỉnh Quảng Bình và quản lý người Việt Nam làm việc cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài.
173/QĐ-UB04/03/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp: Đoạn Quản lý đường sông Quảng Bình.
5/1998/CT-UB03/03/98Attachment IconChỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)