CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 3/20043/2004
12/2004/CT-UB29/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2004.
15/2004/QĐ-UB25/03/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình thành Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Quảng Bình.
14/2004/QĐ-UB25/03/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty công trình giao thông II Quảng Bình thành Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình.
11/2004/CT-UB25/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004.
13/2004/QĐ-UB22/03/2004Attachment Icon Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ.
10/2004/CT-UB22/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hội nhập Kinh tế thế giới.
9/2004/CT-UB19/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc phát động Cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ bảo trợ người tàn tật ” và “Quỹ nhân đạo”.
12/2004/QĐ-UB11/03/2004Attachment IconQuyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội đồng giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2003 - 2008.
8/2004/CT-UB10/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Hide details for 2/20042/2004
11/2004/QĐ-UB26/02/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình Giai đoạn 2003 - 2005.
7/2004/CT-UB20/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc Tổ chức Tuần lễ an toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 6 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 năm 2004.
10/2004/QĐ-UB19/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Lệ Thuỷ.
9/2004/QĐ-UB18/02/2004Attachment IconQuyết định phân cấp cho UBND các huyện và thị xã Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng.
6/2004/CT-UB12/02/2004Attachment IconChỉ thị về một số biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân và hè Thu năm 2004.
5/2004/CT-UB11/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.
8/2004/QĐ-UB09/02/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường.
7/2004/QĐ-UB03/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.
6/2004/QĐ-UB02/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gà.
4/2004/CT-UB02/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Hide details for 1/20041/2004
3/2004/CT-UB30/01/2004Attachment IconChỉ thị về việc triển khai công tác phòng chống dịch cúm gà.
2/2004/CT-UB29/01/2004Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô (Triển khai chỉ thị số 01/2004/ CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ).
5/2004/QĐ-UB07/01/2004Attachment IconQuyết định đổi tên Ban tổ chức Chính quyền tỉnh thành Sở nội vụ Quảng Bình và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sở.
1/2004/CT-UB07/01/2004Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức phát động phong trào trồng cây Tết Giáp Thân - năm 2004.
4/2004/QĐ-UB06/01/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
3/2004/QĐ-UB06/01/2004Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm Du lịch Văn hoá và sinh thái thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
2/2004/QĐ-UB02/01/2004Attachment IconQuyết định Giao chỉ tỉêu dự toán thu cho các doanh nghiệp và đơn vị thuộc tỉnh quản lý dự toán thu, chi và mức bổ sung cho ngân sách địa phương các huyện thị xã phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2004 cho các ngành và các đơn vị.
1/2004/QĐ-UB02/01/2004Attachment IconQuyết định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách địa phương.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)