CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Show details for 9/20049/2004
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Hide details for 3/20043/2004
12/2004/CT-UB29/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2004.
15/2004/QĐ-UB25/03/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình thành Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Quảng Bình.
14/2004/QĐ-UB25/03/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty công trình giao thông II Quảng Bình thành Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình.
11/2004/CT-UB25/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004.
13/2004/QĐ-UB22/03/2004Attachment Icon Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ.
10/2004/CT-UB22/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hội nhập Kinh tế thế giới.
9/2004/CT-UB19/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc phát động Cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ bảo trợ người tàn tật ” và “Quỹ nhân đạo”.
12/2004/QĐ-UB11/03/2004Attachment IconQuyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội đồng giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2003 - 2008.
8/2004/CT-UB10/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)