CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Show details for 6/20036/2003
Show details for 5/20035/2003
Show details for 4/20034/2003
Show details for 3/20033/2003
Hide details for 2/20032/2003
5/2003/QĐ-UB26/02/2003Về việc ban hành quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước giao hàng năm
337/QĐ-UB25/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích hoàn thành nghĩa vụ ngân sách năm 2002.
334/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích thực hiện dự án năng lượng nông thôn khu vực miền trung tại Quảng Bình.
333/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích 10 năm 1993 - 2002 Ban Dân tộc - Miền núi - Tôn giáo.
332/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Quảng Bình.
331/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 ngành xây dựng Quảng Bình.
330/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
281/QĐ-UB18/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Cục thuế tỉnh Quảng Bình.
241/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Lệ Thuỷ.
240/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Minh Hoá.
239/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Tuyên Hoá.
238/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình.
237/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Thương mại tổng hợp.
236/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Liên minh hợp tác xã Quảng Bình.
4/2003/QĐ-UB12/02/2003Attachment IconVề việc chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty cơ điện và việc xây dựng nông nghiệp Quảng Bình và Công ty cổ phần
212/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty kinh doanh tổng hợp.
211/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Sông Gianh.
210/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình.
209/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Ban quản lý dự án ARCD.
208/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Bình.
207/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình.
Show details for 1/20031/2003
Show details for 20022002


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)