CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Hide details for 3/20043/2004
12/2004/CT-UB29/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2004.
15/2004/QĐ-UB25/03/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình thành Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Quảng Bình.
14/2004/QĐ-UB25/03/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty công trình giao thông II Quảng Bình thành Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp II Quảng Bình.
11/2004/CT-UB25/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004.
13/2004/QĐ-UB22/03/2004Attachment Icon Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ.
10/2004/CT-UB22/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hội nhập Kinh tế thế giới.
9/2004/CT-UB19/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc phát động Cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ bảo trợ người tàn tật ” và “Quỹ nhân đạo”.
12/2004/QĐ-UB11/03/2004Attachment IconQuyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành Hội đồng giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2003 - 2008.
8/2004/CT-UB10/03/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Show details for 11/200111/2001
Show details for 10/200110/2001
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)