CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Hide details for 2/20042/2004
11/2004/QĐ-UB26/02/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình Giai đoạn 2003 - 2005.
7/2004/CT-UB20/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc Tổ chức Tuần lễ an toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 6 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3 năm 2004.
10/2004/QĐ-UB19/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập trường Trung học Phổ thông kỹ thuật Lệ Thuỷ.
9/2004/QĐ-UB18/02/2004Attachment IconQuyết định phân cấp cho UBND các huyện và thị xã Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng.
6/2004/CT-UB12/02/2004Attachment IconChỉ thị về một số biện pháp tăng cường quản lý nguồn nước phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân và hè Thu năm 2004.
5/2004/CT-UB11/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp.
8/2004/QĐ-UB09/02/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường.
7/2004/QĐ-UB03/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.
6/2004/QĐ-UB02/02/2004Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gà.
4/2004/CT-UB02/02/2004Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Show details for 11/200111/2001
Show details for 10/200110/2001
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)