CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Hide details for 11/200111/2001
33/2001/CT-UB30/11/2001Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân.
37/2001/QĐ-UB21/11/2001Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
36/2001/QĐ-UB09/11/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2001 - 2005.
35/2001/QĐ-UB02/11/2001Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới Và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình.
34/2001/QĐ-UB02/11/2001Attachment IconQuyết định cho phép thành lập hội người mù huyện Quảng Trạch, huyện Quảng Ninh và thị xã Đồng Hới.
33/2001/QĐ-UB02/11/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng khu kinh tế và công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
Show details for 10/200110/2001
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001
Show details for 1/20011/2001
Show details for 20002000


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)