CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Show details for 5/20045/2004
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Show details for 11/200111/2001
Hide details for 10/200110/2001
32/2001/QĐ-UB24/10/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt chiến lược dân số Quảng Bình Giai đoạn 2001- 2010.
31/2001/QĐ-UB24/10/2001Attachment IconQuyết định thành lập Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh.
30/2001/QĐ-UB23/10/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình
29/2001/QĐ-UB22/10/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình.
32/2001/CT-UB09/10/2001Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý thu, nộp và chống thất thu ngân sách Nhà nước các tháng cuối năm 2001.
31/2001/CT-UB05/10/2001Attachment IconChỉ thị về việc quản lý hoạt động đối với các loại xe tự lắp ráp (xe công nông) trên địa bàn toàn tỉnh.
30/2001/CT-UB01/10/2001Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
28/2001/QĐ-UB01/10/2001Attachment IconQuyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Điện tử tổng hợp Quảng Bình thành Công ty cổ phần.
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)