CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004
Hide details for 5/20045/2004
23/2004/QĐ-UB28/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2004 -2010.
22/2004/QĐ-UB25/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên giới Quốc gia.
21/2004/QĐ-UB17/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn , tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Xây dựng.
16/2004/CT-UB17/05/2004Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện NQ 13/ NQ - CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông.
20/2004/QĐ-UB14/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
15/2004/CT-UB11/05/2004Attachment IconChỉ thị về việc nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
19/2004/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Nhà văn hoá làng, thôn, bản, khu phố.
18/2004/QĐ-UB07/05/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận Đơn vị Văn hoá cấp tỉnh.
Show details for 4/20044/2004
Show details for 3/20043/2004
Show details for 2/20042/2004
Show details for 1/20041/2004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Show details for 12/200112/2001
Show details for 11/200111/2001
Show details for 10/200110/2001
Show details for 9/20019/2001
Show details for 8/20018/2001
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Hide details for 5/20015/2001
18/2001/QĐ-UB31/05/2001Attachment IconQuyết định ban hành chương trình phát triển xuất khẩu Quảng Bình giai đoạn 2001-2005.
17/2001/QĐ-UB31/05/2001Attachment IconQuyết định ban hành chương trình phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2001 - 2005.
16/2001/QĐ-UB29/05/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 – 2010.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)