CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Show details for 9/20039/2003
Show details for 8/20038/2003
Show details for 7/20037/2003
Hide details for 6/20036/2003
25/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản từ Sở công nghiệp sang Sở Địa chính
24/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản từ Sở công nghiệp sang Sở Địa chính
23/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế về Lĩnh vực Môi trường từ sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường sang
Sở Địa chính và đổi tên sở
22/2003/QĐ-UB27/06/2003Attachment IconVề việc bổ sung, điều chỉnh số lượng cán bộ của các ã mới thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính
23/2003/CT-UB26/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2004.
22/2003/CT-UB24/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc soạn thảo văn kiện Kế hoạch động viên Quân đội.
21/2003/QĐ-UB24/06/2003Attachment IconVề việc Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học, Công nghệ Quảng Bình
20/2003/QĐ-UB24/06/2003Attachment IconVề việc ban hành bản quy định giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất
19/2003/QĐ-UB20/06/2003Attachment IconVề việc ban hành bản quy định chức năng; nhiệm vụ; quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình
18/2003/QĐ-UB20/06/2003Attachment IconVề việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Thể dục Thể thao
1488/QĐ-UB17/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Báo Quảng Bình.
1487/QĐ-UB17/06/2003Attachment Iconkhen thưởng thành tích trong Quyết định thực hiện chỉ thị 35/CT-TW về đổi mới công tác TĐ-KT trong giai đoạn mới.
21/2003/CT-UB16/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xuất khẩu
6 tháng cuối năm 2003.
20/2003/CT-UB16/06/2003Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế năm 2003.
1440/QĐ-UB12/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích chữa cháy rừng tháng 4 năm 2003.
1400/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích trong đợt xổ số kiến thiết xoá mái tranh cho hộ nghèo.
1399/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích trong đợt vận động mua công trái giáo dục.
1387/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích hoạt động công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (1993 - 2003)
1339/QĐ-UB05/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (1999 - 2002).
1310/QĐ-UB03/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm (1999 - 2003).
1307/QĐ-UB03/06/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích tham gia hội chợ hàng tiêu dùng năm 2003 tại Quảng Bình.
Show details for 20022002


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)