CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 2/20032/2003
5/2003/QĐ-UB26/02/2003Về việc ban hành quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước giao hàng năm
337/QĐ-UB25/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích hoàn thành nghĩa vụ ngân sách năm 2002.
334/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích thực hiện dự án năng lượng nông thôn khu vực miền trung tại Quảng Bình.
333/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích 10 năm 1993 - 2002 Ban Dân tộc - Miền núi - Tôn giáo.
332/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Quảng Bình.
331/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 ngành xây dựng Quảng Bình.
330/QĐ-UB24/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
281/QĐ-UB18/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Cục thuế tỉnh Quảng Bình.
241/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Lệ Thuỷ.
240/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Minh Hoá.
239/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 huyện Tuyên Hoá.
238/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình.
237/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Thương mại tổng hợp.
236/QĐ-UB13/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Liên minh hợp tác xã Quảng Bình.
4/2003/QĐ-UB12/02/2003Attachment IconVề việc chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty cơ điện và việc xây dựng nông nghiệp Quảng Bình và Công ty cổ phần
212/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty kinh doanh tổng hợp.
211/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Sông Gianh.
210/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình.
209/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Ban quản lý dự án ARCD.
208/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Bình.
207/QĐ-UB07/02/2003Attachment IconQuyết định khen thưởng thành tích năm 2002 Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình.
Show details for 1/20031/2003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)