CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 4/20024/2002
40/2002/QĐ-UB26/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập Trung tâm khuyến công.
39/2002/QĐ-UB26/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập Trường dạy nghề Quảng Bình.
38/2002/QĐ-UB25/04/2002Attachment IconQuyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
37/2002/QĐ-UB24/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 tỉnh Quảng Bình.
36/2002/QĐ-UB24/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ1999 - 2004.
17/2002/CT-UB24/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm tra đôn đốc, đẩy mạnh thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002.
16/2002/CT-UB23/04/2002Attachment IconVề việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
15/2002/CT-UB23/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức diễn tập thị xã Đồng Hới.
34/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Thanh tra tỉnh.
33/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng Vốn khuyến công.
32/2002/QĐ-UB18/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
31/2002/QĐ-UB17/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục - Đào tạo.
13/2002/CT-UB15/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2001-2002.
12/2002/CT-UB15/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định 149/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng của các Ngân hàng Thương mại.
30/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
29/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Tài chính - Vật giá.
28/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển xuất khẩu giai đoạn 2001 -2005 tỉnh Quảng Bình.
27/2002/QĐ-UB08/04/2002Attachment IconQuyết định phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình đến năm 2010.
11/2002/CT-UB01/04/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai “tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2002.
Show details for 3/20023/2002
Show details for 2/20022/2002
Show details for 1/20021/2002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)