CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Show details for 7/20007/2000
Hide details for 6/20006/2000
25/2000/CT-UB29/06/2000Attachment IconChỉ thị về việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội.
24/2000/CT-UB22/06/2000Attachment IconChỉ thị về việc điều tra thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh.
23/2000/CT-UB22/06/2000Attachment IconChỉ thị triển khai thực hiện quyết định 05/2000/QĐ - TTg ngày 05/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Xử lý thanh toán nợi giai đoạn II”.
1041/QĐ-UB21/06/2000Attachment IconQuyết định giao kế hoạch chuyển giao lưới điện trung áp năm 2000.
21/2000/QĐ-UB19/06/2000Attachment IconQuyết định Phân cấp và ủy quyền phê duyệt dự án khả thi, phê duyệt thiết kế mỹ thuật - tổng dự toán, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng.
20/2000/QĐ-UB13/06/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình.
19/2000/QĐ-UB13/06/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - chống mù chữ tỉnh.
18/2000/QĐ-UB13/06/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
937/QĐ-UB12/06/2000Attachment IconQuyết định ban hành giá vật liệu đến hiện trường xây lắp quý 2 năm 2000.
22/2000/CT-UB08/06/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa hè thu năm 2000.
922/QĐ-UBND06/06/2000Attachment IconQuyết định mức giá tính thuế thuê nhà áp dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
17/2000/QĐ-UB06/06/2000Attachment IconQuyết định phân công các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh giúp đỡ các xã nghèo, thuộc diện khó khăn.
891/QĐ-UBND02/06/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên sản phẩm rừng tự nhiên tại Quyết định số 1453/QĐ-UB, ngày 20/8/1999 của UBND tỉnh.
885/QĐ-UB01/06/2000Attachment IconQuyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty kinh doanh tổng hợp Quảng Bình.
Show details for 5/20005/2000
Show details for 4/20004/2000
Show details for 3/20003/2000
Show details for 2/20002/2000
Show details for 1/20001/2000
Show details for 19991999
Show details for 19981998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)