CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Show details for 10/200010/2000
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Show details for 7/20007/2000
Show details for 6/20006/2000
Hide details for 5/20005/2000
853/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Minh Hoá tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
852/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
851/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
850/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
849/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
848/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
16/2000/QĐ-UB29/05/2000Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự.
21/2000/CT-UB24/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ trường học trong tỉnh.
20/2000/CT-UB23/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc triển khai một số hoạt động nhân kỷ niệm 53 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2000).
19/2000/CT-UB23/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ.
15/2000/QĐ-UB23/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
18/2000/CT-UB22/05/2000Attachment IconChỉ thị về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000.
17/2000/CT-UB22/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thi hành Bộ luật Hình sự.
760/QĐ-UB17/05/2000Attachment IconQuyết định quy định giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuỷ lợi phí vụ Đông xuân năm 1999-2000.
731/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông Trung học bán công
huyện Bố Trạch.
730/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định tách trường Phổ thông cấp 2+3 Cự Nẫm để thành lập Trường Trung học Cơ sở Cự Nẫm và Trường Phổ thông Trung học số 2 Bố Trạch.
729/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông Trung học Bán công huyện Quảng Trạch.
723/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Điện ảnh Quảng Bình.
14/2000/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004.
687/QĐ-UB10/05/2000Attachment IconQuyết định uỷ quyền duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công việc thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông địa phương.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)