CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001
Show details for 1/20011/2001
Show details for 20002000
Hide details for 19991999
Show details for 12/199912/1999
Hide details for 11/199911/1999
2288/QĐ-UB30/11/99Attachment IconQuyết định quy định giá bán tối thiểu gỗ Muồng tịch thu và cơ chế quản lý xử lý vai trầm tịch thu.
47/1999/CT-UBND19/11/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.
45/1999/QĐ-UB19/11/99Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng di chúc.
44/1999/QĐ-UB19/11/99Attachment IconVề việc ban hành Quy định về thủ tục, quy trình công chứng bản sao tiếng Việt ở UBND huyện, thị xã.
2197/QĐ-UB19/11/99Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 1999 - 2000 tỉnh Quảng Bình.
45/1999/CT-UBND17/11/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo trồng mía nguyên liệu vụ thu và đông xuân 1999-2000.
44/1999/CT-UBND14/11/99Attachment IconChỉ thị về một số công tác cấp bách khắc phục hậu quả bảo lụt.
Show details for 10/199910/1999
Show details for 9/19999/1999
Show details for 8/19998/1999
Show details for 7/19997/1999
Show details for 6/19996/1999
Show details for 5/19995/1999
Show details for 4/19994/1999
Show details for 3/19993/1999
Show details for 2/19992/1999
Show details for 1/19991/1999
Show details for 19981998
Show details for 19971997


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)