CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001
Show details for 1/20011/2001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Hide details for 19981998
Show details for 12/199812/1998
Show details for 11/199811/1998
Hide details for 10/199810/1998
1723/QĐ-UB27/10/98Attachment IconQuyết định về việc định giá bán thuốc vòng 1 nguồn vốn BAMAKO.
66/1998/QĐ-UB17/10/98Attachment IconQuyết định về việc cho phép hợp thức hoá một số trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
64/1998/QĐ-UB17/10/98Attachment IconQuyết định ban hành Quy định Xây dựng, phê duyệt kế hoạch đất ở và giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư nông thôn (bao gồm các xã thuộc thị xã Đồng Hới).
37/1998/CT-UB17/10/98Attachment IconChỉ thị về việc quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh.
63/1998/QĐ-UB14/10/98Attachment IconQuyết định ban hành quy định về thủ tục mua bán nhà ở.
36/1998/CT-UB14/10/98Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hoá.
1628/QĐ-UB14/10/98Attachment IconQuyết định phê chuẩn Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp Công ty kinh doanh Tổng hợp Quảng Bình.
62/1998/QĐ-UB08/10/98Attachment IconQuyết định quy định số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ.
1555/QĐ-UB06/10/98Attachment IconQuyết định ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng của tỉnh Quảng Bình.
60/1998/QĐ-UB05/10/98Attachment IconQuyết định ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.
33/1998/CT-UB03/10/98Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định số 71/CP của Chính phủ về giáo dục Quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.
Show details for 9/19989/1998
Show details for 8/19988/1998
Show details for 7/19987/1998
Show details for 6/19986/1998
Show details for 5/19985/1998
Show details for 4/19984/1998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)