CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 7/20017/2001
Show details for 6/20016/2001
Show details for 5/20015/2001
Show details for 4/20014/2001
Show details for 3/20013/2001
Show details for 2/20012/2001
Show details for 1/20011/2001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Hide details for 19951995
Show details for 12/199512/1995
Hide details for 11/199511/1995
1082/QĐ-UB29/11/95Attachment IconQuyết định ban hành quy định lập và xét duyệt hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại thị xã, thị trấn, thị tứ trong tỉnh.
1059/QĐ-UB23/11/95Attachment IconQuyết định ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.
1053/QĐ-UB21/11/95Attachment IconQuyết định quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với một số xe gắn máy trước khi đăng ký sử dụng.
1032/QĐ-UB16/11/95Attachment IconQuyết định quy định giá 1 phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý.
51/CT-UB09/11/95Attachment IconChỉ thị về việc lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng các thị xã, thị trấn, thị tứ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình.
Show details for 10/199510/1995
Show details for 9/19959/1995
Show details for 8/19958/1995
Show details for 7/19957/1995
Show details for 6/19956/1995
Show details for 5/19955/1995
Show details for 4/19954/1995
Show details for 3/19953/1995
Show details for 2/19952/1995
Show details for 1/19951/1995


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)