CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 7/20007/2000
Show details for 6/20006/2000
Hide details for 5/20005/2000
853/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Minh Hoá tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
852/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
851/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
850/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh thị xã Đồng Hới tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
849/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Tuyên Hoá tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
848/QĐ-UB30/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập BGPMB đường Hồ Chí Minh huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1).
16/2000/QĐ-UB29/05/2000Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự.
21/2000/CT-UB24/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ trường học trong tỉnh.
20/2000/CT-UB23/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc triển khai một số hoạt động nhân kỷ niệm 53 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2000).
19/2000/CT-UB23/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ.
15/2000/QĐ-UB23/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
18/2000/CT-UB22/05/2000Attachment IconChỉ thị về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000.
17/2000/CT-UB22/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thi hành Bộ luật Hình sự.
760/QĐ-UB17/05/2000Attachment IconQuyết định quy định giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuỷ lợi phí vụ Đông xuân năm 1999-2000.
731/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông Trung học bán công
huyện Bố Trạch.
730/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định tách trường Phổ thông cấp 2+3 Cự Nẫm để thành lập Trường Trung học Cơ sở Cự Nẫm và Trường Phổ thông Trung học số 2 Bố Trạch.
729/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông Trung học Bán công huyện Quảng Trạch.
723/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Điện ảnh Quảng Bình.
14/2000/QĐ-UB12/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Hội đồng khoa học tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999-2004.
687/QĐ-UB10/05/2000Attachment IconQuyết định uỷ quyền duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các công việc thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông địa phương.
685/QĐ-UB10/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) tỉnh Quảng Bình.
13/2000/QĐ-UB10/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban Hậu cần nhân dân cấp tỉnh.
12/2000/QĐ-UB09/05/2000Attachment IconQuyết định ban hành chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2000-2002.
11/2000/QĐ-UB05/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập hội đồng Phòng không nhân dân tỉnh.
653/QĐ-UB04/05/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) tỉnh Quảng Bình.
16/2000/CT-UB03/05/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo các kì thi tốt nghiệp năm học 1999 - 2000.
Show details for 4/20004/2000


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)