CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 7/20007/2000
29/2000/CT-UB28/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
1468/QĐ-UB28/07/2000Attachment IconQuyết định giao kế hoạch thu, nộp quỹ phòng chống lụt, bão năm 2000.
1417/QĐ-UB26/07/2000Attachment IconQuyết định quy định giá thu một số dịch vụ tại quầy dịch vụ Sở Địa chính.
15/NQ/HĐND21/07/2000Attachment IconNghị quyết của HĐND về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 1999-2004.
28/2000/CT-UB18/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2000.
1346/QĐ-UB18/07/2000Attachment IconQuyết định thành lập Trường Phổ thông cấp 2-3 Bắc Sơn - huyện Tuyên Hóa.
1301/QĐ-UB14/07/2000Attachment IconQuyết định quy định giá đền bù các loại tài sản trên đất để đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
27/2000/CT-UB13/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc sơ kết 4 năm thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự vệ.
1292/QĐ-UB13/07/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh mức giá bán một số gỗ tịch thu và quy định cơ chế tổ chức thực hiện.
26/2000/CT-UB12/07/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện điều lệ về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
1270/QĐ-UB12/07/2000Attachment IconQuyết định bổ sung định suất Y tế xã, phường cho thị xã Đồng Hới.
1238/QĐ-UB07/07/2000Attachment IconQuyết dịnh đăng ký di tích lịch sử cách mạng: Bãi Đức thuộc xã Hưng Hóa, huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình.
1233/QĐ-UB07/07/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh khoản I mục I của biểu phụ lục kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/2/2000 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế kế hoạch năm 2000. nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Quảng Bình
1226/QĐ-UB06/07/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn Chương trình 773 - TTg (Hạng mục các dự án thuộc chương trình 773 - Thủy sản).
1206/QĐ-UB06/07/2000Attachment IconQuyết định ủy quyền vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển phục vụ các công trình kiên cố hóa kênh mương và cơ chế cấp phát vốn vay.
Hide details for 6/20006/2000
25/2000/CT-UB29/06/2000Attachment IconChỉ thị về việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội.
24/2000/CT-UB22/06/2000Attachment IconChỉ thị về việc điều tra thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh.
23/2000/CT-UB22/06/2000Attachment IconChỉ thị triển khai thực hiện quyết định 05/2000/QĐ - TTg ngày 05/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Xử lý thanh toán nợi giai đoạn II”.
1041/QĐ-UB21/06/2000Attachment IconQuyết định giao kế hoạch chuyển giao lưới điện trung áp năm 2000.
21/2000/QĐ-UB19/06/2000Attachment IconQuyết định Phân cấp và ủy quyền phê duyệt dự án khả thi, phê duyệt thiết kế mỹ thuật - tổng dự toán, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng.
20/2000/QĐ-UB13/06/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình.
19/2000/QĐ-UB13/06/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - chống mù chữ tỉnh.
18/2000/QĐ-UB13/06/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
937/QĐ-UB12/06/2000Attachment IconQuyết định ban hành giá vật liệu đến hiện trường xây lắp quý 2 năm 2000.
22/2000/CT-UB08/06/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa hè thu năm 2000.
922/QĐ-UBND06/06/2000Attachment IconQuyết định mức giá tính thuế thuê nhà áp dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
17/2000/QĐ-UB06/06/2000Attachment IconQuyết định phân công các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh giúp đỡ các xã nghèo, thuộc diện khó khăn.
891/QĐ-UBND02/06/2000Attachment IconQuyết định điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên sản phẩm rừng tự nhiên tại Quyết định số 1453/QĐ-UB, ngày 20/8/1999 của UBND tỉnh.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)