CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Show details for 11/200011/2000
Hide details for 10/200010/2000
2484/QĐ-UB26/10/2000Attachment IconQuyết định giao biên chế cho ngành Giáo dục - Đào tạo.
39/2000/CT-UB25/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xe máy.
38/2000/CT-UB25/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước và xã, phường, thị trấn.
2347/QĐ-UB16/10/2000Attachment IconQuyết định quy định mức giá tối đa làm cơ sở đấu xét thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2000 của ngành Y tế.
2308/QĐ-UB16/10/2000Attachment IconQuyết định thành lập Ban vận động “Ngày làm việc vì người nghèo” tỉnh Quảng Bình.
2270/QĐ-UB12/10/2000Attachment IconQuyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số trục đường và chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ Đồng Lê đã được duyệt năm 1994.
2253/QĐ-UB11/10/2000Attachment IconQuyết định ban hành qui định tạm thời về chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đóng mới cải hoán tàu đánh bắt hải sản xa bờ của tỉnh Quảng Bình.
27/2000/QĐ-UB06/10/2000Attachment IconQuyết định phân cấp thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình xây dựng.
37/2000/CT-UB03/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế NQD.
2150/QĐ-UB03/10/2000Attachment IconQuyết định thành lập và cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2000 tỉnh Quảng Bình.
36/2000/CT-UB02/10/2000Attachment IconChỉ thị về việc phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.
26/2000/QĐ-UB02/10/2000Attachment IconQuyết định thành lập ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Quảng Bình.
Show details for 9/20009/2000
Show details for 8/20008/2000
Show details for 7/20007/2000
Show details for 6/20006/2000
Show details for 5/20005/2000
Show details for 4/20004/2000
Show details for 3/20003/2000
Show details for 2/20002/2000
Show details for 1/20001/2000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)