CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 19991999
Show details for 12/199912/1999
Show details for 11/199911/1999
Show details for 10/199910/1999
Show details for 9/19999/1999
Show details for 8/19998/1999
Show details for 7/19997/1999
Show details for 6/19996/1999
Show details for 5/19995/1999
Show details for 4/19994/1999
Hide details for 3/19993/1999
12/1999/CT-UBND31/03/99Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống sốt rét.
11/1999/CT-UBND30/03/99Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn.
324/QĐ-UB24/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tạm thời về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Trạm khuyến nông huyện, thị xã, Bộ phận khuyến nông xã, phường, thị trấn.
292/QĐ-UB16/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 1999.
289/QĐ-UB15/03/99Attachment IconQuyết định về việc quy định nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và cử cán bộ phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đồng Hới.
9/1999/CT-UBND10/03/99Attachment IconChỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý khu vực bải đổ xe thuộc khu đón khách Phong Nha.
252/QĐ-UB08/03/99Attachment IconQuyết định về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học Quảng Bình.
9/1999/QĐ-UBND06/03/99Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý Dự án”Phát triển hệ thống cung cấp hạt giống tỉnh Quảng Bình”.
8/1999/CT-UBND05/03/99Attachment IconChỉ thị về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng “Sự cố năm 2000” Trong các lĩnh vực có sử dụng Công nghệ thông tin.
7/1999/CT-UBND03/03/99Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội đến năm 2010.
Show details for 19981998
Show details for 19971997
Show details for 19961996
Show details for 19951995
Show details for 19941994
Show details for 19931993
Show details for 19921992
Show details for 19911991
Show details for 19901990


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)